No8،Marvdash St. 2nd Square of Sadeqie,Tehran, Iran
شنبه - پنج شنبه 9-18

Tag: پشتیبانی

فرم سرویس پایش

لطفا ابتدا شرایط سرویس پایش را مطالعه بفرمایید: 1- سرویس هایی که در این طرح ارائه می شود صرفا بر اساس لیست ارائه شده بوده و هرگونه مورد خارج از لیست از تعهدات این طرح خارج است و در صورت درخواست کارفرما ، موارد خارج از لیست با هزینه جداگانه انجام خواهد شد. 2- پس از انجام سرویس با تحویل…

ادامه مطلب