No80،Benisi St. Jordan BLVD ,Tehran, Iran
شنبه - پنج شنبه 9-18
تماس: 02188190702

مشاوره و طراحی

طراحی شبکه جدید

فاز اول در شبکه فاز ارائه راهکار بر اساس پیش نیازها و طراحی شبکه پس از تایید اولیه و پیش از اجرا می باشد.
در صورتی که نیاز به نصب و راه اندازی شبکه تازه ای داشته باشید کارشناس ما در ابتدا با بازدید از محل ، بررسی نیازهای کارفرما بر اساس نوع فعالیت و شرایط موجود اقدام به ارائه راهکار اولیه و مشاوره اجرایی می نماید.

تا این قسمت از کار ما

در صورت تایید اولیه و عقد قرارداد همکاری ، کارشناس مربوطه شروع به طراحی دیاگرام شبکه بر اساس وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز کرده و با ارائه به کارفرما نسبت به تایید طرح اقدام می کند.

بازدید و مشاوره رایگان

فرم زیر را برای بازدید رایگان پر کنید

طراحی و اصلاح شبکه قبلی

در صورتی که از قبل شبکه ای نصب شده دارید ولی نیاز به تغییرات ، گسترش یا اصلاح مشکلات دارید نیز همانند مرحله قبل ابتدا به شما راهکارهای موجود مشاوره داده خواهد شد.

این راهکارها شامل تغییرات ، موارد سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز شما به همراه ارائه لیست برآورد هزینه تهیه سخت افزار و نرم افزار احتمالی می باشد.

پس از تایید اولیه ابتدا از وضع موجود نقشه برداری و مستند سازی انجام شده و در ادامه تغییرات مورد نیاز در طرح اعمال و طرح نهایی به کارفرما جهت تایید اجرا ، تقدیم می شود.